Overige vrije dagen of middagen:

 

Donderdag 22 december 2022 alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij (‘s avonds kerstviering)

Vrijdag 23 december 2022 alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij (start kerstvakantie)

Maandag 13 februari 2023 hele dag vrij (studiedag)

Dinsdag 28 maart 2023 hele dag vrij (studiedag)

Vrijdag 7 april 2023 hele dag vrij (Goede Vrijdag)

Maandag 10 april 2023 hele dag vrij (Tweede Paasdag)

Maandag 29 mei 2023 hele dag vrij (Tweede Pinksterdag)

Vrijdag 23 juni 2023 alle leerlingen vanaf  12.00 uur vrij (studiemiddag)

Maandag 26 juni 2023 hele dag vrij (studiedag)

Vrijdag 21 juli 2023 alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij (start zomervakantie)

 

Wanneer er een studiemiddag of vrije middag gepland is,zijn de kinderen om 12.00 uur uit en lunchen ze thuis.